Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 256/Β/06.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. 22841/18 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 256/Β/06.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. 133 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 16/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4659/57 Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/05.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. 90 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 239/Β/05.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. 114416/36174 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 230/Β/04.02.2019

  • 5/2/2019

Απόφ. ΔΧΠ 0000184 ΕΞ 2019/Χ.Π.37 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 233/Β/04.02.2019

  • 5/2/2019

Απόφ. 14 Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6749/03-09-2015 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 247/Β/05.02.2019

  • 5/2/2019

Απόφ. 83 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 229/Β/04.02.2019

  • 5/2/2019

Απόφ. 2610/819 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 208/Β/01.02.2019

  • 4/2/2019

Απόφ. 616/4016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.