Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6876/441/ Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης στο Αττικό Ζωολογικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. ΔΔΠΓ0000596ΕΞ2019 Αναγκαστική απαλλοτρίωση γηπέδου στην περιοχή της Ανάληψης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 274/Β/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 879/Ζ1 Παράταση των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 325/Β/08.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 137027/ΕΥΣΣΑ 2394 Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6210/Β/31.12.2018

  • 8/2/2019

Απόφ. Α.Π. 136860/1673/Φ15 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/Α/07.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 4590 Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 151072/3292/2018 Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 380893/7338 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 7667 Κύρωση τμήματος του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 295/Β/07.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 221 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) ΔΕΥΑ του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.