Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 319/Β/08.02.2019

  • 11/2/2019

Απόφ. 99 Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/Β/08.02.2019

  • 11/2/2019

Απόφ. 25680/18 Τροποποίηση της 13011/28-6-2013 (ΦΕΚ 1708/Β’/2013) απόφασης όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 328/Β/08.02.2019

  • 11/2/2019

Απόφ. 80449 + 79274/2018 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 351/Β/11.02.2019

  • 11/2/2019

Απόφ. 4875/1444 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 291/Β/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 1210/9318 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 324/Β/08.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 664 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 324/Β/08.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 663 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 18/Α/08.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. Πρωτ. 2397-Διεκπ. 1144 Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. ΔΔΠ Γ 0000589 ΕΞ2019 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απαιτούμενων ιδιωτικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 5153 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.