Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 403/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 834/20010 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 403/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 732/17911 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 404/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 21995 Έγκριση της αριθμ. 15/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 428/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 639/16336 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 401/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 99986/9589 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 402/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 739/17935 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 429/Β/14.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 365/4/24.01.2019 Εναρμόνιση των με αριθμούς 254/3/07.04.2017 (Β’/1578), 251/3/23.3.2017 (Β’/1371)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 436/Β/14.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/Δ/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/657975/472942/13881/5318 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου για την προστασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/Δ/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/30802/21087/533/255 Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου για την προστασία...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.