Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 319/Β/29.01.2021

  • 2/2/2021

Απόφ. 523 Καθορισμός ειδικής εισφοράς, διαδικασίας επιβολής της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 319/Β/29.01.2021

  • 2/2/2021

Απόφ. 3122.1-Τ29/3922/2021 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 16/Α/01.02.2021

  • 1/2/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771 Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 342/Β/30.01.2021

  • 30/1/2021

Απόφ. Y8 Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση και υποστήριξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 331/Β/29.01.2021

  • 29/1/2021

Απόφ. 127 Καθορισμός επιτοκίου Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 335/Β/29.01.2021

  • 29/1/2021

Απόφ. 2228 ΕΞ 2021 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 335/Β/29.01.2021

  • 29/1/2021

Απόφ. 8345 ΕΞ 2021 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 14/Α/29.01.2021

  • 29/1/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4769 α) Κύρωση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 271/Β/27.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. ΔΣ 121/9 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 281/Β/27.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. 7478 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88408/24-8-2020 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.