Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 634/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 27117 Έγκριση της 4/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 635/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 1746/15302 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 635/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 9132 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 637/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 1110 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 637/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 1889 Τροποποίηση της 8402/9-5-2012 (ΦΕΚ 1690/Β’/2012) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 638/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 2141 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 638/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 4833 + 1008 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 639/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 852 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 639/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 1777 Τροποποίηση της 31637/7-12-2015 απόφασης (ΦΕΚ 2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 602/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 5367 Έγκριση της 173/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.