Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 31/Α/28.02.2021

  • 28/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4781 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 689/Β/22.02.2021

  • 23/2/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/13582/952 Μεθοδολογία προγραμματισμού των τακτικών περιβαλλοντικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 26/Α/19.02.2021

  • 20/2/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4778 Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 27/Α/20.02.2021

  • 20/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4779 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6/Α/15.01.2021

  • 18/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4765 Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 25/Α/17.02.2021

  • 17/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4777 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 549/Β/12.02.2021

  • 12/2/2021

Απόφ. 31588/ΔΑΦ Συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016...

Περισσότερα

ΦΕΚ 15/Α/29.01.2021

  • 11/2/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4770 Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/Α/05.02.2021

  • 6/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4772 Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 319/Β/29.01.2021

  • 2/2/2021

Απόφ. 3122.1-Τ29/3943/2021 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.