Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 88/Δ/04.03.2019

  • 6/3/2019

Απόφ. 32830 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και καθορισμός ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/Δ/04.03.2019

  • 6/3/2019

Απόφ. 555 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 90/Δ/04.03.2019

  • 6/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/15161/834 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 758/Β/05.03.2019

  • 5/3/2019

Απόφ. Δ11 / οικ. 7422/249 Καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 730/Β/04.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. 16973 Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/Α/04.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ 4599 Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 733/Β/04.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. 169 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 744/Β/04.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. Α.1078 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/Δ/01.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. 6393/93 Επανακαθορισμός ορίων οικισμού Πάργας, Δήμου Πάργας, Π.Ε....

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/Δ/01.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. 212294 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.