Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 128/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 165 Προσδιορισμός χρήσης γης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 129/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/92505/63560/1065/437 Προσωρινή οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του οχυρωμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 972/Β/21.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. 4418 Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 988/Β/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. 619/46787 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1019/Β/26.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. Δ4δ/οικ.23069 Παράταση της διάρκειας της εκκαθάρισης της εταιρείας με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1019/Β/26.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. ΔΝΣα/οικ.22494/ ΦΝ 459 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 116/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/75693/8390/615/150 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της Οδικής Σήραγγας Τοπολίων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 116/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. 12024 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Αγιάσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 116/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/665237/67441/5617/2119 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του ανεμόμυλου φερόμενης ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 120/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. 593 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.