Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 142/Δ/02.04.2019

  • 3/4/2019

Απόφ. 15239 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019

  • 3/4/2019

Απόφ. 45872 Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019

  • 1/4/2019

Απόφ. 4605 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1047/Β/29.03.2019

  • 1/4/2019

Απόφ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1076/Β/01.04.2019

  • 1/4/2019

Απόφ. 35731 Τροποποίηση της 108030/12.10.2018 (Β΄ 4764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1049/Β/29.03.2019

  • 29/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/25509/1143 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ 23.7.2018 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1026/Β/27.03.2019

  • 28/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/24248/598 Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 511/2014 του Ευρωπαϊκού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 131/Δ/28.03.2019

  • 28/3/2019

Απόφ. 147/2019 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 132/Δ/28.03.2019

  • 28/3/2019

Απόφ. 146/2019 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 982/Β/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/12883/764 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.