Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 156/Δ/09.04.2019

  • 10/4/2019

Απόφ. 2787/139548 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 157/Δ/09.04.2019

  • 10/4/2019

Απόφ. 6028/87 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 160/Δ/10.04.2019

  • 10/4/2019

Απόφ. 3749/207904 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 160/Δ/10.04.2019

  • 10/4/2019

Απόφ. 3559/206051/π.ε. Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 155/Δ/08.04.2019

  • 9/4/2019

Απόφ. 34834 Αναγνώριση οδού έκτος σχεδίου ως προϋφιστάμενης του έτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1131/Β/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. ΔΔΟ/α/96027/1395/Φ1 Άρση αμφισβητήσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1133/Β/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. ΔΙΔΔΑ/Φ.1/4/35871 (ΠΕ) Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.(3)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1135/Β/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511 Τροποποίηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/ 13.12.2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1146/Β/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12346πε/Α325 Συμπλήρωση της με αριθ. Υ.Α.Σ. 6425/Α32/25.9.2009 (Β’ 2080) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1146/Β/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 12066πε/Α325 Τροποποίηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ./5320/2016/Α325/ 09.02.2017 (Β΄ 637) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.