Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1489/Β/14.04.2021

  • 14/4/2021

Απόφ. 93 Παραχώρηση χρήσης στο Δήμο Κορυδαλλού της έκτασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 55/Α/09.04.2021

  • 10/4/2021

Απόφ. Πράξη 2 της 29-3-2021 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 54/Α/09.04.2021

  • 9/4/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4792 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 48/Α/31.03.2021

  • 2/4/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4790 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 165/Δ/31.03.2021

  • 1/4/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26748/1202 Παράταση των προθεσμιών των περ. α, β και γ της παρ. 1 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1219/Β/29.03.2021

  • 30/3/2021

Απόφ. 37211 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/ 10-5-2011 απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1173/Β/26.03.2021

  • 26/3/2021

Απόφ. Α.1065 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 44/Α/26.03.2021

  • 26/3/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4787 Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Α/23.03.2021

  • 23/3/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4785 Κύρωση επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/Α/23.03.2021

  • 23/3/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4786 Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.