Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1643/Β/13.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. 1596 Προσδιορισμός, σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/Δ/09.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. 11183/229 Ανάκληση απόφασης αναγνώρισης οδού (παρόδου) επί της οδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 216/Δ/10.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. 1166 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του 1923 εκτός σχεδίου και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/Δ/10.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. 10-04-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1620/Β/10.05.2019

  • 10/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627 Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1626/Β/10.05.2019

  • 10/5/2019

Απόφ. 100 Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 217/Δ/10.05.2019

  • 10/5/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/105381/72645/2066/866 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1561/Β/08.05.2019

  • 9/5/2019

Απόφ. 38481 Χορήγηση παράτασης του άρθρου 53, παρ. 4, του ν. 3982/2011, στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1561/Β/08.05.2019

  • 9/5/2019

Απόφ. 38493 Χορήγηση πρόσθετης παράτασης ενός (1) έτους της προθεσμίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1590/Β/09.05.2019

  • 9/5/2019

Απόφ. 30595 Τροποποίηση και αντικατάσταση της 13022/19-04-2018 (ΦΕΚ 1377 Β’)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.