Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1727/Β/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 1289 Τροποποίηση της ΓΔΣΥ/οικ.18114/27-08-2018 (ΦΕΚ 4158/τ.Β΄/21-9-2018) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 225/Δ/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 22706 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των οριογραμμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 226/Δ/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 23369 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/Δ/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 103927 Μερική άρση αναδάσωσης εκτάσεως συνολικού εμβαδού 873,11...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1692/Β/15.05.2019

  • 15/5/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./3247/Α325 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/Δ/14.05.2019

  • 15/5/2019

Απόφ. 1221 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 219/Δ/14.05.2019

  • 14/5/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/39300/595 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 219/Δ/14.05.2019

  • 14/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/49487/2701 Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1608/Β/10.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./14776/2018//Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1642/Β/13.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. ΔΗΔ/17089 Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.