Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1802/Β/22.05.2019

  • 22/5/2019

Απόφ. 2/40550/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1802/Β/22.05.2019

  • 22/5/2019

Απόφ. 2/17519/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 240/Δ/21.05.2019

  • 21/5/2019

Απόφ. Π.Δ..17-04-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Β’ κατοικίας σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1762/Β/20.05.2019

  • 20/5/2019

Απόφ. Α.1196 Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 235/Δ/12.05.2019

  • 20/5/2019

Απόφ. 53047/1036 Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 235/Δ/12.05.2019

  • 20/5/2019

Απόφ. 60073/1168 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 237/Δ/17.05.2019

  • 20/5/2019

Απόφ. Π.Δ. 19-04-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Α΄ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1751/Β/17.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 409 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 222/Δ/16.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 789/47620 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. Ανθηδώνος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 223/Δ/16.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 561/10352 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.