Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 79/Α/24.05.2019

  • 24/5/2019

Απόφ. 4614 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/Α/24.05.2019

  • 24/5/2019

Απόφ. 4615 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1807/Β/22.05.2019

  • 23/5/2019

Απόφ. 51362 Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1813/Β/23.05.2019

  • 23/5/2019

Απόφ. 5230 Ανάθεση αρμοδιότητας συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1825/Β/23.05.2019

  • 23/5/2019

Απόφ. 2/41955/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1825/Β/23.05.2019

  • 23/5/2019

Απόφ. 2/41963/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1797/Β/22.05.2019

  • 22/5/2019

Απόφ. 7000/1/20/1-δ Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1802/Β/22.05.2019

  • 22/5/2019

Απόφ. 2/2316 /0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1802/Β/22.05.2019

  • 22/5/2019

Απόφ. 2/12460/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1802/Β/22.05.2019

  • 22/5/2019

Απόφ. 2/40557/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.