Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1910/Β/28.05.2019

  • 28/5/2019

Απόφ. Α.1193 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 251/Δ/28.05.2019

  • 28/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36025/1844 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου, κτιριακού συνόλου (κτίρια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 255/Δ/28.05.2019

  • 28/5/2019

Απόφ. 65805 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών υδατορεμάτων στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1866/Β/27.05.2019

  • 27/5/2019

Απόφ. 52054 ΕΞ 2019 Μερική ανάκληση της ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018/ 19.06.2018 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1834/Β/24.05.2019

  • 24/5/2019

Απόφ. 2/41967/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1834/Β/24.05.2019

  • 24/5/2019

Απόφ. 2/41983/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1861/Β/24.05.2019

  • 24/5/2019

Απόφ. Α. 1201 Τροποποίηση της Α. 1041/2019 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 246/Δ/24.05.2019

  • 24/5/2019

Απόφ. 023368 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 78/Α/24.05.2019

  • 24/5/2019

Απόφ. 4613 Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.