Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 63/Α/17.04.2021

  • 27/4/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4796 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Α/27.04.2021

  • 27/4/2021

Απόφ. Πράξη 7 της 29-3-2021 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 65/Α/23.04.2021

  • 24/4/2021

Απόφ. Πράξη 4 της 29-3-2021 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 66/Α/23.04.2021

  • 24/4/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4797 Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 67/Α/24.04.2021

  • 24/4/2021

Απόφ. Πράξη 6 της 29-3-2021 Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 68/Α/24.04.2021

  • 24/4/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4798 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 62/Α/17.04.2021

  • 17/4/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4795 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1472/Β/13.04.2021

  • 16/4/2021

Απόφ. Α. 1079 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 (Β’ 4232) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1424/Β/09.04.2021

  • 14/4/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/29576/482 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/ 65985/770/8-7-2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1489/Β/14.04.2021

  • 14/4/2021

Απόφ. 41228 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινής απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.