Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2152/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 60469 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2156/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/299094/10137/1596/266 Παραχώρηση της αποκλειστικής αξιοποίησης, χρήσης, διαχείρισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597 Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2173/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. Φ/Α.5/29/οικ.59211/769 Τροποποίηση της Φ.Α.5/29/9840/1349/06-09-2010 (ΦΕΚ 386/ΑΑΠ/2010) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 292/Δ/05.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 27118 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 292/Δ/05.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 1738 Διόρθωση σφάλματος επι χάρτου που αφορά την δημοτική οδό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 298/Δ/06.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 1742 Αναγνώριση οδού η οποία ενώνει τον οικισμό Σελλιά Δ.Ε. Βάμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 298/Δ/06.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 27105 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 301/Δ/06.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 45052 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 453 Β του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2112/Β/05.06.2019

  • 6/6/2019

Απόφ. 9652 Αναγνώριση του Φυσικού Πόρου «Λουτρά Αμμουδάρας» Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.