Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 306/Δ/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/49046/6374 Τροποποίηση της αριθμ. 40399/29.9.2017 απόφασης του Υπουργού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 309/Δ/10.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/23864/1268 Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης για την προσθήκη χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 88/Α/10.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 4617 Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2157/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 1886 1η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για τον προσδιορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 86/Α/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 4616 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2116/Β/06.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/45954/480 Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Επίτευξης Εθνικών Στόχων Ενεργειακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2118/Β/06.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 83587/Γ4 Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Ιδρύματος Νεολαίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2141/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. . 68/10/22.05.2019 Παράταση της προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του ν.2308/1995,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2141/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 67/2/15.05.2019 Παράταση της προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του ν.2308/1995...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2143/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. Π110/44485/4911 Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 29898/3378/2016 (Β΄1318) και...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.