Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2180/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. Δ.Ο.Υ./οικ/2979/Φ.911 Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο Κέντρο της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2183/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 42371 Τροποποίηση της 77100/24.12.2018 (ΦΕΚ 5971/ τ.Β΄/31.12.2018) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2185/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 7060/67763 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2185/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. ΔΝΣβ/οικ.39367 /ΦΝ 466 Τροποποίηση της απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2213/Β/08.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 43650 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2218/Β/08.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/51775/1521 Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2219/Β/10.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 1/7433 Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2242/Β/10.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 510 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2243/Β/10.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 3652 Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Τομέα Μακεδονίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 306/Δ/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/224963/158967/4496/1739 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Πρόερνας,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.