Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2288/Β/11.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. 11716/986 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου στο Δήμο Θεσσαλονίκης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2289/Β/11.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44342 Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινοτικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2289/Β/11.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44338 Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2245/Β/10.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/YΦΠΓ/52113/572 Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του άρθρου 2 παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 2248/Β/10.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/52250/2579 Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2258/Β/10.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. 19296/1750 Τροποποίηση της 13097/661/13-4-2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 310/Δ/11.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. Π.Δ.30-05-19 Επανέγκριση ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/Α/10.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. 4619 Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2192/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 44662/454 Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2168/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε/4059/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.