Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 360/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 323931(992) Αλλαγή Χρήσης στο Ο.Τ.ΓΑ8 από χώρο παιδικής χαράς σε χώρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 363/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 50642/4920 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 364/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 3114 Διόρθωση ονομασίας κορυφών σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 366/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 1299 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης του υπ.αριθμ. 667 τεμαχίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 367/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 3017 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 368/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 1475/88584 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2576/Β/27.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47933/1400 Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2597/Β/28.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2612/Β/28.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. 67918 - 27/06/2019 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2632/Β/28.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4325/Α375 Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.