Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2659/Β/01.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. 47766/2075 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 99146/7001/2016 απόφασης Ασκούσας Καθήκοντα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2685/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57711/3598 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 152442/2015 σχετικά με τις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2696/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. 403/5/13.06.2019 Τροποποίηση της 218/2/22-9-2016 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2708/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685 Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του άρθρου 2 παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 2709/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. Φ/Α.6.7/68367/938 Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄Ασπροπύργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2714/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/197458/127075/5380/1806 Ίδρυση Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων - όροι,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2598/Β/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 3122.1-Τ26/46332/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2619/Β/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. Δ13/οικ.27917-615 Τροποποίηση της αριθμ. 60134/786/2017 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2654/Β/01.07.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 67612 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4122) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2654/Β/01.07.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 67801 Τροποποίηση της 129345/24-11-2017 (Β΄ 4124) «Καθορισμός του ποσού,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.