Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2751/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60411/1577 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2752/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60398/1569 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2753/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60409/1576 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2759/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. 3215 Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2760/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. 68781 Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2763/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/59473/486 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (ΦΕΚ 756/Β’/ 02.03.2018) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 375/Δ/02.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. 33103 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον καθορισμό ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 112/Α/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 71 Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 111/Α/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2646/Β/01.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/56257/7231 Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/ 13-06-2013 απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.