Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 401/Δ/12.07.2019

  • 15/7/2019

Απόφ. 84830 Έγκριση σημειακής τροποποίησης του εγκεκριμένου Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2907/Β/12.07.2019

  • 12/7/2019

Απόφ. 305 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2936/Β/12.07.2019

  • 12/7/2019

Απόφ. Α. 1272 Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2937/Β/12.07.2019

  • 12/7/2019

Απόφ. 150129 Τροποποίηση - αναθεώρηση, ως προς την ποσότητα αστικών στερεών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019

  • 9/7/2019

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2901/Β/09.07.2019

  • 9/7/2019

Απόφ. Υ1 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2851/Β/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. 3122.1-Τ64/47122/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2873/Β/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. Γ1α/Γ.Π.40043 Καθορισμός προδιαγραφών και κανονισμού λειτουργίας Μονάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 392/Δ/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. 59416/5799 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού στην περιοχή παραλία...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.