Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3101/Β/02.08.2019

  • 5/8/2019

Απόφ. 78/5/17.7.2019 Παράταση της προθεσμίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3110/Β/05.08.2019

  • 5/8/2019

Απόφ. 352 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3111/Β/05.08.2019

  • 5/8/2019

Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3109/Β/03.08.2019

  • 3/8/2019

Απόφ. 80/2/31-1-2019 Διόρθωση αρχικών εγγραφών λόγω προδήλου σφάλματος, σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3106/Β/02.08.2019

  • 2/8/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69813/3197 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3107/Β/02.08.2019

  • 2/8/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3107/Β/02.08.2019

  • 2/8/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 423/Δ/01.08.2019

  • 2/8/2019

Απόφ. 3877 Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 424/Δ/01.08.2019

  • 2/8/2019

Απόφ. 2340 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 425/Δ/01.08.2019

  • 2/8/2019

Απόφ. 103654 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στον οικισμό...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.