Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 448/Δ/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 38651 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 450/Δ/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 39114 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 451/Δ/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/215724/3757 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 454/Δ/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 172997 Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μοιρών με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 4622 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 427/Δ/06.08.2019

  • 7/8/2019

Απόφ. ΔΠΧΣ 1717 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 428/Δ/06.08.2019

  • 7/8/2019

Απόφ. 38414 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 429/Δ/06.08.2019

  • 7/8/2019

Απόφ. 4682 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 429/Δ/06.08.2019

  • 7/8/2019

Απόφ. 3382 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών δύο συνεχόμενων τμημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 430/Δ/06.08.2019

  • 7/8/2019

Απόφ. 114858 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.