Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 441/Δ/08.08.2019

  • 9/8/2019

Απόφ. 55224/999 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 446/Δ/08.08.2019

  • 9/8/2019

Απόφ. 3511 Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης της 3274/30-4-2015 (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/08.08.2019

  • 9/8/2019

Απόφ. 152060 Επανακαθορισμός εν μέρει ορίων αιγιαλού και καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019

  • 9/8/2019

Απόφ. 4623 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3138/Β/07.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 79/2/24.07.2019 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3138/Β/07.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 79/3/24.07.2019 Τροποποίηση της 61/16/10.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3149/Β/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 1290 Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3149/Β/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8041/Α321 Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3154/Β/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 360 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 440/Δ/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 129040 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Ανωγείων»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.