Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 492/Δ/29.08.2019

  • 30/8/2019

Απόφ. 164921/518 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 493/Δ/29.08.2019

  • 30/8/2019

Απόφ. 630/18 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 137/Α/29.08.2019

  • 29/8/2019

Απόφ. 4624 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3294/Β/28.08.2019

  • 29/8/2019

Απόφ. 93298 ΕΞ 2019/28-8-2019 Τροποποίηση της 74502 ΕΞ 2019/3-7-2019 ΕΜΠ απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3332/Β/29.08.2019

  • 29/8/2019

Απόφ. 93581 ΕΞ 2019 Καθορισμός ύψους εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3347/Β/29.08.2019

  • 29/8/2019

Απόφ. 93620 ΕΞ 2019 Έγκριση χωρικής οργάνωσης της Ζώνης Ανάπτυξης Α-A1 «Γειτονιά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3293/Β/28.08.2019

  • 28/8/2019

Απόφ. 85596 Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών,για την έκδοση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3261/Β/26.08.2019

  • 27/8/2019

Απόφ. 69304/18718 Έγκριση της τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 476/Δ/26.08.2019

  • 27/8/2019

Απόφ. 139723 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού,παραλίας και παλαιού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 477/Δ/26.08.2019

  • 27/8/2019

Απόφ. 2246 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη ΒΙ.ΠΕ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.