Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 500/Δ/31.08.2019

  • 31/8/2019

Απόφ. 208126 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3365/Β/30.08.2019

  • 31/8/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/72922/870 α) Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 απόφασης «Ηλεκτρονικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 139/Α/31.08.2019

  • 31/8/2019

Απόφ. 4625 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3312/Β/29.08.2019

  • 30/8/2019

Απόφ. 40863 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3358/Β/30.08.2019

  • 30/8/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446 Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/ 583276/23085/3149/734/16.11.2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 488/Δ/29.08.2019

  • 30/8/2019

Απόφ. 65150 Τροποποίηση της 5266/3739/11.9.1987 (Δ’ 949) απόφασης Νομάρχη Χανίων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 488/Δ/29.08.2019

  • 30/8/2019

Απόφ. 65157 Τροποποίηση της 2792/2183/22-5-1989 (Δ' 350) απόφασης Νομάρχη Χανίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 490/Δ/29.08.2019

  • 30/8/2019

Απόφ. 37746 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό οριογραμμής παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 491/Δ/29.08.2019

  • 30/8/2019

Απόφ. 176472 Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 491/Δ/29.08.2019

  • 30/8/2019

Απόφ. 179584 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Ηρακλείου στο Ο.Τ. 617 (Γ2056) της...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.