Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 610/Δ/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. 18913/7992 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη των επεξεργα- σμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 610/Δ/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. 216143 Έγκριση καθορισμού νέων λατομικών περιοχών στo Νομό Κεφαλληνίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 159/Α/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4632 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798...

Περισσότερα

ΦΕΚ 157/Α/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.94 Τροποποίηση π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3744/Β/10.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. 3122.1-Τ53/66467/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση των έργων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3755/Β/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. Φ.951.1/14/1190047/Σ.5047 Καθορισμός της ελάχιστης στελέχωσης κατά αριθμό, ειδικότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 602/Δ/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. 5154 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 606/Δ/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. Π.Δ. 30-09-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 607/Δ/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. 5667 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 288 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3761/Β/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. 164181/2087 2η τροποποίηση της αριθμ. 93206/1739/20-07-2016 (ΦΕΚ 2380/Β/02-08-2016) απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.