Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3793/Β/14.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 101023 Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3818/Β/15.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 448 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3819/Β/14.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 463 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 614/Δ/15.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 212856 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και καθορισμός ορίων παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 616/Δ/15.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 235319 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3776/Β/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/7698/Α335 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτων των θέσεων οικοπέδων στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3784/Β/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. 3122.1-Τ03Α/71453/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3788/Β/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. 14447/173776 Τροποποίηση της 6937/85159/31.05.2017 (ΦΕΚ 2005/Β΄/12.06.2017) απόφασης παροχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 609/Δ/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/412839/43404/3258/988 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 609/Δ/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. Π.Δ. 30-09-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.