Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 624/Δ/17.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 5165 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3833/Β/16.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 114801 ΕΞ 2019 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 612/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 133218/2772 Άρση ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 613/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 89049/1647 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 617/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 3784 Μείωση απόστασης των κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 617/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ /412782/43394/3254/990 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της παλαιάς γέφυρας Αγίου Ιωάννου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 618/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 6013 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 12.057,592 τ.μ. (12,057592 στρ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 618/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 3191/170915 Μερική Ανάκληση της 5812/23-11-2007 (ΦΕΚ 664/Δ΄/14-12-2007) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 619/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 2836 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/Α/16.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 4633 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.