Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3857/Β/17.10.2019

  • 18/10/2019

Απόφ. 3226 Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3826/Β/16.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8531/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3828/Β/16.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 5776/Β1/1190 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6269/1895 Α1/28.11.2017 (Β’ 4159) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3832/Β/16.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 2/76040/0025 Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3841/Β/17.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 3122.1-Τ68/71565/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3846/Β/17.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 2447 Ορισμός του Δήμου Λαμιέων ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3846/Β/17.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 2448 Ορισμός του Δήμου Χαλκιδέων ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3848/Β/17.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/93892/3114 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με Α.Π.ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480/7.12.2016...

Περισσότερα

ΦΕΚ 622/Δ/16.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 5838 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, μετά από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 622/Δ/16.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 264641/4655 Τροποποίηση με συμπλήρωση - αναδιάταξη των επιτρεπόμενων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.