Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 664/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/260166/4675 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4069/Β/08.11.2019

  • 8/11/2019

Απόφ. 946 Έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4086/Β/08.11.2019

  • 8/11/2019

Απόφ. ΔΑΑΔ 55194 Τροποποίηση της 20342/15230/14-12-2005 απόφασης Διοικητή της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 4097/Β/08.11.2019

  • 8/11/2019

Απόφ. 123013 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4059/Β/07.11.2019

  • 7/11/2019

Απόφ. 122220 ΕΞ 2019 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4053/Β/06.11.2019

  • 6/11/2019

Απόφ. 171843 /Ζ1 Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών - πληγέντων κατά τις πυρκαγιές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4020/Β/04.11.2019

  • 5/11/2019

Απόφ. 85/9 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4048/Β/05.11.2019

  • 5/11/2019

Απόφ. 3122.1-Τ01/79258/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 648/Δ/04.11.2019

  • 5/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/245124/4350 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3999/Β/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 280002/67741 Τροποποίηση απόφασης σύστασης επιτροπής καθορισμού λατομικών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.