Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 678/Δ/12.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. ΠΔ. 29-10-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 678/Δ/12.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. Π,Δ. 29-10-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4157/Β/13.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. 3 Έγκριση του από 30 Σεπτεμβρίου 2019 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4106/Β/12.11.2019

  • 12/11/2019

Απόφ. 4414/2185 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 665/Δ/08.11.2019

  • 12/11/2019

Απόφ. 2745 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 659/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. 6097 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 660/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. ΔΠΧΣ 4481 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 660/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/305563/5563 Έγκριση σημειακής τροποποίησης προσαρμογής της ρυμοτομίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 662/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. 649966 Καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 662/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. 154876/3317 Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 174 επί της λεωφόρου Δωδώνης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.