Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 179/Α/14.11.2019

  • 14/11/2019

Απόφ. 18970 Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4174/Β/14.11.2019

  • 14/11/2019

Απόφ. 498 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4112/Β/12.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. 32424 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4115/Β/12.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/313399/2907 Στελέχωση Μητρώου Αξιολογητών/Ελεγκτών για την αξιολόγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4123/Β/12.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. ΠΚΜ Οικ. 677727(4188) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4133/Β/12.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. 681758 (9156) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4141/Β/12.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. 85/12 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σερβίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4149/Β/12.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. 688876(1208) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4152/Β/12.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. 2/45503/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4152/Β/12.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. 2/52615/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.