Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2757/Β/28.06.2021

  • 29/6/2021

Απόφ. 27152 οικ. Φ.700.19 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 108/Α/26.06.2021

  • 26/6/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2613/Β/18.06.2021

  • 22/6/2021

Απόφ. 61735 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 101/Α/19.06.2021

  • 19/6/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4808 Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 102/Α/19.06.2021

  • 19/6/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4809 Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2596/Β/16.06.2021

  • 18/6/2021

Απόφ. 65304 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 100/Α/16.06.2021

  • 16/6/2021

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 40 Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2534/Β/14.06.2021

  • 15/6/2021

Απόφ. . Γ2β/οικ.34482 Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 96/Α/11.06.2021

  • 12/6/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4807 Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2445/Β/08.06.2021

  • 8/6/2021

Απόφ. 8946 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.