Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4206/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 2/51092/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4207/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 11274/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4214/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8809/Α325 Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 684/Δ/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. Π.Δ.4-11-19 Τροποποίηση του από 20-10-1988 π.δ. «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 181/Α/18.11.2019

  • 18/11/2019

Απόφ. 4638 Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 180/Α/18.11.2019

  • 18/11/2019

Απόφ. 4637 Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4167/Β/14.11.2019

  • 15/11/2019

Απόφ. 23448/2116 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση κοινοχρήστων χώρων ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4172/Β/14.11.2019

  • 15/11/2019

Απόφ. 2/72312/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4172/Β/14.11.2019

  • 15/11/2019

Απόφ. 2/51099/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4177/Β/15.11.2019

  • 15/11/2019

Απόφ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.