Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4296/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 120170 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4296/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 42188/3721 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4300/Β/28.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 123428 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 186/Α/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. Π.Δ.104 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4268/Β/22.11.2019

  • 25/11/2019

Απόφ. 106041/27463 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4278/Β/25.11.2019

  • 25/11/2019

Απόφ. 114233 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 14097/757/4-12-2012 απόφασης του Υφυπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4277/Β/22.11.2019

  • 22/11/2019

Απόφ. 116709 Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4277/Β/22.11.2019

  • 22/11/2019

Απόφ. 81468 Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 185/Α/22.11.2019

  • 22/11/2019

Απόφ. 4639 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4226/Β/20.11.2019

  • 21/11/2019

Απόφ. 105190 Τροποποίηση της αριθμ.84662/10-8-2016 υπουργικής απόφασης «Ορισμός...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.