Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 708/Δ/29.11.2019

  • 2/12/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/412790/43395/3255/989 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού λιθόκτιστου γεφυριού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 190/Α/30.11.2019

  • 30/11/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4640 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4315/Β/29.11.2019

  • 29/11/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/105040/2297 Τροποποίηση της 181478/965/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3763),...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4325/Β/29.11.2019

  • 29/11/2019

Απόφ. 90252/23784 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4383/Β/29.11.2019

  • 29/11/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8832/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4400/Β/29.11.2019

  • 29/11/2019

Απόφ. 262114 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 699/Δ/29.11.2019

  • 29/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/244962/4343 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 12 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4289/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 126904 ΕΞ 2019 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των παραγράφων 3α, 3β,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4290/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. Β/7/οικ.53026/4585 Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4295/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053 Διαδικασία Αναδρομικής Εκκαθάρισης Χρεώσεων Ειδικού Τέλους...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.