Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 724/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 180516/3810 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 726/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 22448 Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών αδρανών υλικών στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 726/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 22449 Έγκριση καθορισμού νέων λατομικών περιοχών αδρανών υλικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 726/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 180452/3807 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 728/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 3121.6/84291/2019 Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/Α/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 718/Δ/09.12.2019

  • 9/12/2019

Απόφ. 8495 Μερική ανάκληση της αριθμ. 108424/13.9.1934 (ΦΕΚ 133/Β΄/1934) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 718/Δ/09.12.2019

  • 9/12/2019

Απόφ. 8494 Μερική ανάκληση της αριθμ. 108424/13.9.1934 (ΦΕΚ 133/Β΄/1934) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4456/Β/06.12.2019

  • 6/12/2019

Απόφ. 124349 Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας, διαδικασίας και δικαιολογητικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4436/Β/03.12.2019

  • 4/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/107346/775 Τροποποίηση της Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.