Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 124/Α/18.07.2021

  • 18/7/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4818 α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 408/Δ/14.07.2021

  • 15/7/2021

Απόφ. 88802 Τροποποίηση - διόρθωση της υπ΄αρ. 3018/167095/5-10-2016 απόφασης Γ.Γ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 119/Α/13.07.2021

  • 13/7/2021

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 46 Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3050/Β/09.07.2021

  • 12/7/2021

Απόφ. 199632 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 406/Δ/09.07.2021

  • 12/7/2021

Απόφ. Π.Δ.23-6-21 Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 118/Α/09.07.2021

  • 10/7/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4816 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 395/Δ/08.07.2021

  • 9/7/2021

Απόφ. 2177 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους του διώροφου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 395/Δ/08.07.2021

  • 9/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/53914/2086 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40399/29-9-2017 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2944/Β/05.07.2021

  • 6/7/2021

Απόφ. 20870 ΕΞ 2021 Καθορισμός μορφής και περιεχομένου πιστοποιητικού βεβαίωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2872/Β/01.07.2021

  • 1/7/2021

Απόφ. 78157 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β’ 1864) κοινής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.