Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 751/Δ/17.12.2019

  • 18/12/2019

Απόφ. 248128 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 754/Δ/17.12.2019

  • 18/12/2019

Απόφ. Π.Δ.20-11-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 755/Δ/17.12.2019

  • 18/12/2019

Απόφ. 281111 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Σπηλίου, Νομού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4607/Β/13.12.2019

  • 18/12/2019

Απόφ. Δ22/4193 Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 207/Α/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. 4650 Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4652/Β/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. 547/Φ.111Α Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4654/Β/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113189/3147 Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 (ΦΕΚ 603/Β’/05-03-2012) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4657/Β/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. 129525 Τροποποίηση της αριθμ. 129345/24.11.2017 (Β’ 4124) «Καθορισμός του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4658/Β/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. 522 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 748/Δ/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/ 5034 Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος της μελέτης οδοποιίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.