Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4761/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 2745/328012 Καθορισμός των αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4744/Β/23.12.2019

  • 23/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/119535/5281 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων άρθρου 2...

Περισσότερα

ΦΕΚ 763/Δ/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 6883 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 764/Δ/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/ 6104/Φ.270 Ένταξη της παρακαμπτήριας οδού Ν. Κεραμιδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 772/Δ/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 279161 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/133/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4673/Β/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9159/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4701/Β/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 3122.1-Τ68/87354/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4702/Β/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 325845/78279 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 259668/63361/25.09.2019 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4705/Β/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12218/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4727/Β/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 89/4 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιερισσού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.