Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 778/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 5623 Διόρθωση-Συμπλήρωση-Τροποποίηση της 10545/2008 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9352/10-9-2019 Ανάκληση των αριθμ. 1157/21-3-1997, 1250/ 28-3-1997 και 1027/17-3-1997, 1161/21-3-1997,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9353/10-9-2019 Ανάκληση των αριθμ. 1760, 1761, 1762, 1767/6-5-1985, αναδασωτέων αποφάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9354/10-9-2019 Ανάκληση των αριθμ. 1764, 1766 και 1763/6-5-1985 αναδασωτέων αποφάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9434/11-9-2019 Ανάκληση της αριθμ. 498/1-2-1987, αναδασωτέας απόφασης Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9355/10-9-2019 Ανάκληση της αριθμ. 190/20-1-1997, αναδασωτέας απόφασης Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9419/11-9-2019 Ανάκληση των αριθμ. 3498/2-9-1998 και 3532/4-9-1998 αναδασωτέων αποφάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 783/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 269520 Εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. Γ583, Γ583Α,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 784/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 250169 Άρση της 2054/07-11-1989 (Φ.Ε.Κ. 705/21-11-1989 τ.Δ’) απόφασης Νομάρχη Κορινθίας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 784/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 103012/10273 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού στη θέση «Σύρι» του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.