Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 791/Δ/24.12.2019

  • 30/12/2019

Απόφ. 181984 Επικύρωση οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος «Μπουνταβά»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4781/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 759268(4394) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4796/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 268277/7603 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4797/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 2978 Ορισμός του Δήμου Λεβαδέων ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4809/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 125255 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4817/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 8049/219303 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4820/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. Α.1465 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4821/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. ΔΝΣβ/οικ. 91220/Φ.2.2.1 Ανάθεση αρμοδιοτήτων για το έργο «Κυκλοφοριακή αναβάθμιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4825/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 130414 Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4830/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 131404 Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.