Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4945/Β/31.12.2019

  • 10/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/715805/23846/3347/877 Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4938/Β/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. 149877 ΕΞ 2019 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 819/Δ/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. 378 Τροποποίηση της 6850/22-07-1997 απόφασης του Νομάρχη Έβρου, περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 819/Δ/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. 264250/6961 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6/Β/09.01.2020

  • 9/1/2020

Απόφ. 508 Τροποποίηση-συμπλήρωση της 242575/1.10.2019 απόφασης «Μεταβίβαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 817/Δ/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. 556695 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 818/Δ/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. Δ.Τ.Ε. 1701 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3/Β/08.01.2020

  • 8/1/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4/Β/08.01.2020

  • 8/1/2020

Απόφ. 546 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4931/Β/31.12.2019

  • 8/1/2020

Απόφ. 787584(6143) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.