Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4963/Β/31.12.2019

  • 14/1/2020

Απόφ. Δ.ΟΡΓ. Α 1178911 ΕΞ2019 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4963/Β/31.12.2019

  • 14/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/525287/54805/4017/1242 Χαρακτηρισμός ως μνημείων κατά χώραν (in situ) του συνόλου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2/Δ/14.01.2020

  • 14/1/2020

Απόφ. 3454 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, με βάση τις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 13/Β/13.01.2020

  • 13/1/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/122441/5446 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4961/Β/31.12.2019

  • 13/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/714178/23816/5127/3938 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/Δ/13.01.2020

  • 13/1/2020

Απόφ. 3453/2019 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, με βάση τις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 824/Δ/31.12.2019

  • 13/1/2020

Απόφ. 07/οικ.3573 Καθορισμός Αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 824/Δ/31.12.2019

  • 13/1/2020

Απόφ. 07/οικ. 3572 Καθορισμός Αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 829/Δ/31.12.2019

  • 13/1/2020

Απόφ. 67821 Επικύρωση έκθεσης, μετά του διαγράμματος, για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 821/Δ/31.12.2019

  • 10/1/2020

Απόφ. Δ25/Φ.ΑΕΡ. ΝΑΞΟΥ/οικ/ 6254 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων,που απαιτούνται...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.